Analýzy 2021

Kvalita školy: V půlce cesty mezi vymezením a uvedením do praxe

Více

Volání po školních psycholozích? Vytvořme už konečně systém dostupný každé škole

Více

Přijímací řízení: vybíráme správně?

Více

Učňovské školství jako magnet na nerovnosti a studijní neúspěch. Máme šanci to změnit?

Více

Revize kurikula: Pouhé škrtání učiva nezlepší kvalitu našich škol

Více

Analýzy 2020

Školy jsou už v digitálu. Technologie mohou zlepšit vzdělávání po covidu

Více

Testování a zkoušky ve školství: jak fungují a co způsobují

Více

Žáci, na které jsme zapomněli, potřebují jiné odborné školy a celoživotní profesní vzdělávání

Více

Školy a ministerstvo potřebují provázat. Pomoci může nová úroveň vzdělávacího systému

Více

Víme, jak dobře připravovat učitele, ale pořád to systémově neděláme

Více