Zpět na Události
12. prosince 2022

ČŠI vyhodnotila výsledky žáků v 5. a 9. třídách

V květnu a červnu 2022 realizovala ČŠI rozsáhlé zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a vydala Tematickou zprávu – Vyhodnocení výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ. Cílem zjišťování výsledků bylo poskytnout žákům, jejich rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání žáků, stejně jako o vybraných faktorech kvality vzdělávání, které na výsledky žáků působí. Poslední obdobně koncipované zjišťování bylo ze strany České školní inspekce provedeno v roce 2017.

Zjišťování výsledků, které proběhlo testovou formou s využitím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET, se ve své konečné podobě omezilo na dvojici základních předmětů – český jazyk a matematika, která byla v případě žáků na úrovni 5. ročníku základní školy doplněna o test dovedností usnadňujících učení. V celonárodním testování dopadli žáci základních škol podobně jako před pěti lety a podle ČŠI se na nich tedy nepodepsala výrazně pandemie covidu-19 a distanční výuka.

#zakladni #studie

Zdroje

- ČŠI - Tematická zpráva – Vyhodnocení výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ
- ČT24 - Prospěch se jim výrazně nezhoršil. Inspekce testovala, jak se na žácích podepsala distanční výuka (12. 12. 2022)