Zpět na Události
16. ledna 2022

ČŠI vydala doporučení ředitelům škol, jak postupovat při řešení stížností a podnětů

ČŠI vydala Metodické doporučení – Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů. Cílem metodického dokumentu je pomoci ředitelům škol a školských zařízení při šetření a vyřizování stížností a podnětů, které dostávají od žáků, jejich zákonných zástupců či jiných osob.

#ucitele #materske #zakladni #stredni

Zdroje

- ČŠI - Metodické doporučení Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů