Zpět na Události
30. listopadu 2022

Systémový projekt Střední článek neprošel přes hodnotící komisi, doporučen byl až po úpravách, nicméně stále s výhradami

Podle zápisu Hodnoticí komise Řídicího orgánu Operačního programu Jan Ámos Komenský nedostal projekt v hodnocení požadovaný počet bodům: "Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování. Žádost nesplnila minimální bodovou hranici 70 bodů stanovených výzvou. Na základě výše uvedeného je žádost o podporu z dalšího procesu schvalování vyloučena. Podrobné hodnocení všech kritérií je uvedeno ve výsledné hodnoticí tabulce projektu."

Projekt byl předán MŠMT k přepracování. 12. 1. 2023 byla žádost o podporu doporučena s výhradami uvedenými v zápise z jednání.

#ucitele #zakladni

Zdroje

- Zápis z hodnotící komise 30. 11. 2022
- Zápis z hodnotící komise 12. 1. 2023