Zpět na Události
20. září 2022

ČŠI zveřejnila sekundární analýzu Vztah velikosti školy a kvality vzdělávání

Analýza se věnuje vztahu nastavení organizace 2. stupně základní školy a vybraných faktorů kvality vzdělávání s cílem zjistit, zda existují významné rozdíly mezi základními školami charakteristickými širším nastavením organizace 2. stupně na jedné straně a základními školami charakteristickými užším nastavením organizace 2. stupně na straně druhé.

#zakladni #studie

Zdroje

- ČŠI - Analýza Vztah velikosti školy a kvality vzdělávání