Zpět na Události
6. září 2022

ČOSIV zahájil pilotáž Metodiky 4R určené na rozvoj wellbeingu na základních a středních školách

Metodika 4R – Respekt, Rozmanitost, Rovnost a Resilience nabízí školám soubor aktivit pro žáky od prvních tříd základních škol až po poslední ročníky středních škol zaměřených na podporu wellbeingu například na rozvoj emoční gramotnosti, silné stránky osobnosti, řešení problémů, zvládání stresu nebo poznávání vlastní identity). Metodika pochází původně z Austrálie a ČOSIV ji upravil pro české prostředí a od září 2022 ji pilotuje v Praze a Mostě.

#zakladni #RVP, ŠVP

Zdroje

- ČOSIV - Metodika 4R