Zpět na Události
25. června 2022

Publikována studie o vývoji primárního vzdělávání v ČR po roce 1989

V časopise Pedagogika byla publikována přehledová studie Vladimíry Spilkové "Hlavní směry transformace primárního vzdělávání v České republice po roce 1989 a perspektivy dalšího vývoje". Studie sleduje vybrané fenomény na pozadí trendů ve vyspělých zemích i naší vzdělávací tradice.

#zakladni #studie

Zdroje

- Pedagogika - Hlavní směry transformace primárního vzdělávání v České republice po roce 1989 a perspektivy dalšího vývoje