Zpět na Události
17. srpna 2022

ČŠI vydala tematickou zprávu Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ a SŠ

Česká školní inspekce se zaměřila zejména na to, jak mají školy nastaven systém vyhledávání, identifikace a podpory nadání, jaké metody a formy práce uplatňují při výuce nadaných a mimořádně nadaných žáků, nebo na to, zda a do jaké míry školy při vzdělávání těchto žáků spolupracují s relevantními externími subjekty. Součástí tematické zprávy jsou i doporučení pro školy, jejich zřizovatele i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a také „desatero“ pro podporu nadaných žáků.

#nerovnosti #zakladni #studie

Zdroje

- ČŠI - Tematická zpráva: Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ a SŠ