Zpět na Události
14. února 2022

MŠMT dalo školám peníze na digitalizaci na rok 2022

Podpora ve výši 4,3 mld. korun je určena pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky tzv. Národního plánu obnovy z fondu Evropské unie – Next Generation EU, které bude Česká republika rozdělovat v letech 2021–2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Finanční prostředky jsou určeny jednak na digitální učební pomůcky a jednak na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

#finance #technologie #materske #zakladni #stredni

Zdroje

- MŠMT - tisková zpráva ze dne 14. 2. 2022