Zpět na Události
29. června 2022

Vyšla studie CERGE-EI odhalující rozdíly v přísnosti známkování na českých školách

Studie potvrdila, že klasifikace žáků se stejnými akademickými výsledky v testech se mezi školami liší o celý klasifikační stupeň. Závěry šetření, které se zaměřilo na objektivitu a přínosy používání známek při hodnocení ve školách, publikoval Think tank IDEA ve studii "Rozdíly v přísnosti známkování žáků".

#zakladni #stredni #studie

Zdroje

- CERGE-EI - Studie Rozdíly v přísnosti známkování žáků
- EDUin - iDnes.cz: Známkování nevypovídá o skutečném pokroku žáků, potvrdila studie CERGE- EI