Zpět na Události
28. března 2022

EDUin publikoval Audit vzdělávacího systému 2021

Prezentací v Senátu byl představen nový ročník Auditu vzdělávacího systému za rok 2021. Věnoval se podrobněji otázce jednotných přijímacích zkoušek, revizi rámcových vzdělávacích programů, problematice podpůrných pedagogických profesí ve školství nebo kvalitě středního odborného vzdělávání.

#zakladni #stredni #RVP, ŠVP #Přijímací zkoušky #studie

Zdroje

- EDUin - webová stránka Auditu
- EDUin - záznam prezentace v Senátu
- EDUin - Audit vzdělávacího systému 2021 ve zkratce