Zpět na Události
1. ledna 2022

Vstoupila v platnost novela maturitní zkoušky prodlužují délku konání didaktických testů

Ministr Gazdík podepsal vyhlášku, podle níž mají mít maturanti už nastálo na didaktické testy více času. Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 85 minut, z matematiky 135 minut, z cizího jazyka 110 minut. Novela upravuje také podmínky pro žáky s odlišným mateřským jazykem konajícím didaktický test z českého jazyka a literatury - mají možnost použít překladový slovník a prodlužuje se jim na jejich žádost doba konání testu o 30 minut.

#maturity

Zdroje

- MŠMT - novela maturitní vyhlášky