Zpět na Události
23. května 2022

ČŠI představila publikaci České školství v mapách

Publikace nabízí prostorovou analýzu podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na všech stupních vzdělávání. Charakteristiky české vzdělávací soustavy na úrovni okresů vycházejí z kontextu dat ČŠI, MŠMT, ČSÚ a dalších veřejných institucí. Z velké části jde buď o dosud nezveřejněná data, nebo o datové sady, které nebyly dosud vizualizovány pomocí kartogramů. Součástí jsou i analýzy, které se pokoušejí vysvětlit rozdílné hodnoty mezi okresy.

#nerovnosti #materske #zakladni #stredni #studie

Zdroje

- ČŠI - České školství v mapách