Zpět na Události
12. dubna 2022

ČŠI publikovala sekundární analýzu výsledků šetření TIMSS 2019

Analýza se zaměřuje na několik vybraných aspektů ovlivňujících výsledky žáků: well-being žáků, rušivé třídní klima a rizikové chování, využití ICT ve výuce, výukové metody, klima učitelského sboru, lokalitu školy a další kontextové faktory a oblast formálního a neformálního předškolního vzdělávání.

#neformalni #materske #zakladni #studie

Zdroje

- ČŠI - sekundární analýza výsledků šetření TIMSS 2019