Zpět na Události
19. dubna 2021

ČŠI vydala sekundární analýzu PISA 2018 zaměřenou na problematiku well-beingu žáků nebo třídního klimatu

Česká školní inspekce zveřejnila sekundární analýzu, v níž se zaměřuje na výsledky žáků v mezinárodním šetření PISA 2018 ve vztahu k několika vybraným faktorům: rodinné zázemí žáků, tzv. well-being žáků, třídní klima, používání ICT a vnímání role učitele. Analýza je doprovázena souhrnnou infografikou, která ukazuje vybrané faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků.

#nerovnosti #technologie #zakladni

Zdroje

- ČŠI. Sekundární analýza PISA 2018: Well-being žáků, třídní klima, používání ICT a vnímání role učitele