Zpět na Události
31. prosince 2021

EDUin okomentoval očekávané klíčové události a úkoly v roce 2022

Mezi klíčové události roku 2022 patří:

  • představení Hlavních směrů budoucího RVP ZV,
  • zavedení nového oboru Informatika podle revidovaného RVP pro ZŠ i gymnázia,
  • pravděpodobná novela zákona o pedagogických pracovnících (která by měla upravit např. další pedagogické pozice ve školách nebo adaptační období pro začínající učitele),
  • pokračovat bude proměna přípravy budoucích učitelů,
  • mělo by dojít ke snížení průměrného počtu dětí na učitele v mateřských školách,
  • ministerská pilotáž středního článku půjde do finále,
  • měl by pokračovat projekt inovace oborové soustavy středních škol,
  • očekávat lze první výzvy z OP JAK.

#finance #technologie #ucitele #materske #zakladni #stredni #RVP, ŠVP

Zdroje

- EDUin: tisková zpráva ze dne 3. 1. 2022
- OP JAK: Harmonogram výzev na rok 2022