Zpět na Události
15. prosince 2021

ČŠI vydala výroční zprávu – Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2020/2021

Výroční zpráva České školní inspekce pravidelně hodnotí prostorové, materiální, personální, finanční a další podmínky českého vzdělávání. Z velmi rozsáhlého dokumentu vybíráme zajímavé trendy, které mohou v budoucnu ovlivnit kvalitu školství:

V mateřských školách je vysoký podíl dětí s odkladem školní docházky (18,6 %). Problém může být ve špatné diagnostice a nedostatečných podmínkách pro individualizaci a výuku českého jazyka pro cizince.

Základní školy se potýkají s rostoucí vlnou stárnoucích učitelů, zejména v Praze a okolí. Ve školství obecně chybí učitelé kvůli nízkému platu i neochotě jít učit do problematického prostředí. Učitelé v ZŠ byli podle podle dotazníku v době pandemie málo ochotní škrtat ve školním vzdělávacím programu. Pandemie také odhalila, že zapnutá kamera v on-line výuce má na 1. stupni významný vliv na organizaci hodiny a na aktivitu žáků.

Na středních školách je situace se stárnoucími a chybějícími učiteli podobná jako u ZŠ. Nedostatek zájmu o profesi je navíc výrazný také v konkurzech na ředitele škol. Pozitivním jevem je naplňovaní inkluze, kdy se 68,7 % žáků se speciálním vzdělávacími potřebami učí v běžných středních školách. Aktuálním tématem jsou také nadaní žáci, kteří by se měli podle ČŠI lépe diagnostikovat.

#materske #zakladni #stredni

Zdroje

- ČŠI: výroční zpráva Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2020/2021
- ČT: Vzdělávání na středních školách je neefektivní a výuka ustrnulá, řekl ústřední inspektor (15. 12. 2021)

Komentář

Výroční zpráva ČŠI v roce 2020/2021 mířila zvláště na oblast středního školství. Výsledky inspekční činnosti poskytují data a rámec pro zadání dílčích opatření Strategie 2030+, která míří na oblast inovace oborové soustavy středních škol a revize RVP pro vzdělávací obory středního odborného vzdělávání.