Zpět na Události
16. prosince 2021

Think-tank Vzdělávání21 přestavil návrh proměny maturity

Na konferenci Univerzity Karlovy představil Think-tank Vzdělávání21 své teze a návrhy k diskuzi o budoucí podobě maturitní zkoušky. Podle představitelů je nutné se zaměřit na vnitřní pojetí maturitní zkoušky, na změnu způsobu zkoušení a způsobu výuky. Maturant by měl prokázat schopnost kriticky myslet, argumentovat, dávat věci do souvislostí, nikoli „oddrmolit“ naučená fakta. Maturitní zkouška by tak měla být vedena formou řízeného rozhovoru a nikoli 15minutovým monologem maturanta. To bude znamenat kontinuální proměnu vzdělávání ve školách.

#maturity

Zdroje

- Vzdělávání 21: záznam on-line diskuse Jak změnit maturitní zkoušku (24. 11. 2021)
- Seznam Zprávy: Konec klasické maturity? Ministerstvo testuje novinku (30. 12. 2021)

Komentář

Své plány proměny maturity začalo realizovat i MŠMT, které již od počátku školního roku v oborech středních odborných škol nahrazuje klasickou školní část maturitní zkoušky jednou komplexní absolventskou prací. Všechny zmíněné dílčí projekty představují spíše nestrukturované impulsy, které by měly být zarámovány komplexním projektem proměny ukončování středního vzdělání pod koordinací a odpovědností MŠMT.