Zpět na Události
7. prosince 2021

ČŠI vydalo tematickou zprávu Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách

ČŠI sestavila z třinácti případových studií vybraných základních škol soubor společných znaků, které jsou typické pro úspěšné školy. Takové školy mohou efektivněji eliminovat vzdělávací nerovnosti a sloužit jako pomyslný společenský výtah pro děti znevýhodněné socioekonomickým nebo rodinným původem.

#zakladni

Zdroje

- ČŠI: Tematická zpráva: Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách (prosinec 2021)
- Seznam Zprávy: Inspekce má návod na zlepšení českých škol. Obsahuje tři klíčové body (19. 12. 2021)
- ČŠI: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021 (červen 2020) - tzv. model Kvaitní škola
- Český rozhlas Plus: Znevýhodněné děti nejsou jen Romové z Chánova. Je to velká část společnosti, zní z školní inspekce (22. 12. 2021)

Komentář

Tento důležitý materiál je nutné doplnit o další metodickou podporu všem školám (např. výstupy projektu Komplexní systém hodnocení) ze strany ČŠI, NPI, MŠMT a dalších institucí, aby tyto znaky úspěšných škol mohly vykazovat a naplňovaly závazná kritéria tzv. Kvalitní školy (model ČŠI).