Zpět na Události
6. září 2021

Česká televize začala vysílat seriál Ochránce, který se věnuje ožehavým tématům současného školství

Desetidílná série řeší prostřednictvím postavy školského ombudsmana případy, které se staly a mohou se na českých školách stát znovu. Seriál vyrobila Česká televize, na scénáři spolupracoval Tomáš Feřtek. EDUin ke každému dílu Ochránce publikoval různé metodické materiály, data z terénu a rozhovor s odborníky na dané téma. ČT plánovala uvést paralelně s Ochráncem i dokumentární sérii věnovanou školám, které zmiňované problémy českého školství již umí uspokojivě řešit. Natáčení seriálu mělo ovšem zpoždění kvůli pandemickým opatřením na školách a bude do vysílání ČT uvedeno později (viz událost 7. 10. 2021).

#zakladni #stredni

Zdroje

- ČT: přehled dílů Ochránce (i-Vysílání)
- ČT: debaty a rozhovory k seriálu Ochránce
- EDUin: tisková zpráva ze dne 6. 9. k 1. dílu Slabý kus
- EDUin: tisková zpráva ze dne 22. 9. 2021 k 3. dílu Andílek
- EDUin: seznam dalších materiálů a článků, které k tématu vyšly (součást beduina, v části "V souvislostech")