Zpět na Události
14. října 2021

ČŠI vydala metodické doporučení Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení

Dokument je určen ředitelům škol a pedagogickým pracovníkům a nabízí informace o příčinách náročného chování žáků s přehledem vhodných způsobů jeho řešení. Publikace byla vytvořena 21 odborníky z různých sektorů.

#inkluze #zakladni #stredni

Zdroje

- ČŠI: Metodické doporučení – Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení

Komentář

Vydání metodiky je žádoucím příkladem spolupráce veřejné správy, akademického a neziskového sektoru s cílem podpory dobré praxe.