Zpět na Události
30. prosince 2021

MŠMT automatizovalo systém předávání údajů o pozitivních antigenních testech ze škol

MŠMT vydalo informace o změnách v testování (žáků i zaměstnanců), o tom, jak reagovat při pozitivním antigenním testu žáka a především o novém způsobu předávání údajů o pozitivních AG testech. Nově se tyto údaje nahlašují do tzv. Covid FormsApp, přičemž je v rámci hodin zpracuje centrální dispečink a dotčeným osobám by měly být do 24 hodin rozeslány automatické SMS se žádankou na PCR test a informace o nařízení karantény. MŠMT k této problematice vytvořilo nové metodické materiály.

#covid #zakladni #stredni

Zdroje

- MŠMT: změny v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022
- MŠMT a MZ: Předávání dat a součinnost s KHS při testování a trasování ve školách
- MŠMT: předávání údajů do CovidFormsApp