Zpět na Události
6. prosince 2021

MŠMT upřesnilo pravomoce škol a hygienických stanic při řízení sílící epidemie

Ředitelé škol byli v období vrcholu další vlny pandemie koronaviru přetížení administrativou spojenou s testováním a spoluprací s hygienickými stanicemi. Učitelé učili souběžně žáky ve třídách a on-line žáky v karanténě (tzv. hybridní výuka). Neobvyklá situace byla nepřehledná i z právního hlediska a MŠMT muselo vydat leták s informacemi „Kdo o čem rozhoduje“, protože školy nesměly například žákům nařídit karanténu a spoléhaly se pouze na odpovědnost rodičů, kteří nechají děti doma. Dalším z velmi diskutovaných problémů byly i podmínky pro konání lyžařských kurzů, které se v průběhu prosince upravovaly (testování, využívání lanovek apod.).

#covid #zakladni #stredni

Zdroje

- MŠMT: Covid ve školách - kdo o čem rozhoduje?
- Seznam Zprávy: Reportáž ze školního dne v době covidu: „Jedeme na krev,“ říká ředitel (1. 12. 2021)
- Seznam Zprávy: Dopouštíte se apartheidu, píší právníci školám. Spory už musí řešit policie (8. 12. 2021)
- Seznam Zprávy: Vláda školám zavařila. Lyžařské kurzy jen pro očkované, anebo kupa problémů (8. 12. 2021)
- MŠMT: Informace MŠMT o podmínkách účasti na lyžařském výchovně výcvikovém kurzu organizovaném základní nebo střední školou (23. 12. 2021)
- Covid Portál: aktualizovaná pravidla pro konání škol v přírodě, výletů a lyžařských kurzů