Zpět na Události
10. listopadu 2021

MŠMT mírně zpřísnilo epidemiologická opatření ve školách, uskutečnilo se hromadné testování žáků

Opatření na školách se v listopadu zvyšovala minimálně. Ochrany úst a nosu byly nově vyžadovány pouze u skupinového vyučování a akcí nad 50 dětí. Ve školách stále platilo nařízení o nošení respirátorů ve společných prostorech (chodba). Ve třídách to platilo pouze pro žáky nesplňující podmínky OTN. 22. 11. 2021 a 29. 11. 2021 se na všech základních a středních školách a konzervatořích uskutečnilo screeningové testování pomocí antigenních testů. Testování nebylo bariérové, proto pokud se žáci nebo zaměstnanci neprokázali OTN, mohli se prezenčního vzdělávání účastnit, jestliže po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosili příslušnou ochranu úst a nosu.

#covid #zakladni #stredni

Zdroje

- MŠMT: aktuální informace pro školy a školská zařízení s účinností od 15. 11. 2021 k ochranným prostředkům a povinnému testování
- MŠMT: informace pro školy a školská zařízení k testování v termínech 22. a 29. listopadu 2021