Zpět na Události
10. září 2021

MŠMT rozvolnilo epidemiologická opatření na školách

MŠMT snížilo nároky na testování žáků i ochranu dýchacích cest při skupinových aktivitách, pokud byly prováděny pouze ve skupině žáků z jedné školy. Od 30. 9. 2021 upravilo MŠMT také podmínky prokazování bezinfekčnosti, tzv. OTN (viz zdroje).

#covid #zakladni #stredni

Zdroje

- MŠMT: aktuální informace o provozu od 13. 9. 2021
- MŠMT: aktuální informace o provozu škol a školských zařízení platné od 30. 9. 2021