Zpět na Události
1. září 2021

První školy zahájily výuku podle upraveného RVP ZV v oblasti Informatika

Nový RVP ZV zavádí vzdělávací obor Informatika s povinnou časovou dotací 2 hodiny na 1. stupni ZŠ a 4 hodiny na 2. stupni a nově i digitální klíčovou kompetenci. Školy poskytující základní vzdělávání zahájí vzdělávání podle školního vzdělávacího programu vytvořeného podle upraveného RVP ZV vydaného tímto opatřením nejpozději od 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně, resp. od 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně.

#technologie #zakladni #legislativa #RVP, ŠVP

Zdroje

- MŠMT: Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (včetně textu RVP ZV s vyznačenými změnami)
- NUV: RVP v oblasti Informatiky a ICT