Zpět na Události
1. ledna 2021

Vstoupila v platnost novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou připravilo MŠMT, byla zveřejněna ve Sbírce zákonů 31. prosince 2020 s účinností od 1. ledna 2021. O poskytování pedagogické intervence (např. prostřednictvím doučování) jednoho a více žáků nově rozhoduje škola. Nejedná se už o podpůrné opatření 2. – 5. stupně, které doporučovala poradenská zařízení, ale o podpůrné opatření 1. stupně pro jakékoliv žáky.

#inkluze #nerovnosti #zakladni

Zdroje

- Vyhláška č. 27/2016 Sb., Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- NPI: změny ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- EDUin: tisková zpráva ze dne 15. 12. 2020

Komentář

Novela vyhlášky byla kritizována částí odborné veřejnosti ze dvou důvodů: 1) podporu nemusí dostat všichni žáci, kteří ji potřebují – školy nejsou nuceny tyto intervence nabízet, 2) změna může přidělat učitelům více práce bez zvýšení odměny, neboť nebudou k dispozici peníze vyčleněné přímo na pedagogické intervence – ředitelé je totiž nebudou moci využít k doplnění či rozšíření úvazku. Pozitivně je naopak hodnoceno to, že podporu mohou dostat i ti žáci, kteří nemají doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a školám se sníží administrativní zátěž. V tomto ohledu je zásadní evaluace změn, přičemž k tomu v průběhu roku 2021 nedošlo.