Zpět na Události
24. srpna 2021

MŠMT vydalo Metodické doporučení, jak pracovat se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2021/2022

Soubor metodických námětů a doporučení byl připraven ve spolupráci Ministerstva školství, ČŠI a NPI a obsahuje náměty, jak postupovat při práci se vzdělávacím obsahem a při upřesňování rozvržení učiva ve školním roce 2021/22 ve snaze zmírnit dopady pandemie na vzdělávací výsledky žáků.

#covid #zakladni

Zdroje

- MŠMT: Metodické doporučení, jak pracovat se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2021/2022
- PAQ Research: Zkušenosti českých učitelů s distanční výukou (24. 6. 2021)
- ČŠI: Tematická zpráva – Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání v základních a středních školách (25. 8. 2021)

Komentář

EDUin v tomto ohledu dlouhodobě vyzýval k lepšímu metodickému vedení učitelů, mimo jiné v oblastech cílů a obsahu vzdělávání, v rámci výuky na dálku či návratu žáků do škol. Přesto však data z výzkumů – např. PAQ Research či šetření ČŠI – potvrzují, že využití těchto materiálů a jejich zohlednění v praxi ze strany škol a učitelů je spíše nižší. V tomto ohledu je zásadní především vše doplnit metodickou podporou a prací se školami přímo v terénu, přičemž tuto roli může plnit např. NPI či v budoucnu kapacity pilotovaného středního článku podpory.