Zpět na Události
19. srpna 2021

MŠMT představilo Národní plán doučování

Národní plán doučování je určen především pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Na pokrytí nákladů na doučování žáků rozhodlo MŠMT základním a středním školám rozdělit v roce 2021 téměř 250 milionů korun. Školy tyto prostředky obdrží prostřednictvím krajských úřadů na přelomu září a října. Na podzimní financování doučování naváže dále podpora z Národního plánu obnovy, a to jak na rok 2022, tak i na rok 2023.

#covid #nerovnosti #zakladni #stredni

Zdroje

- MŠMT: Národní plán doučování (web)
- MŠMT: informace o Národním plánu doučování
- EDUin: tisková zpráva ze dne 26. 5. 2021
- Seznam Zprávy: Školy budou část peněz na doučování vracet. Není takový zájem (19. 10. 2021)

Komentář

EDUin již před letními prázdninami kritizoval absenci konkrétních parametrů doučovacího plánu, na který by se školy během prázdnin mohly připravit. Na konci srpna MŠMT ve spolupráci s neziskovým sektorem připravilo poměrně robustní metodické ukotvení celé problematiky, včetně indikace potřebných žáků k zacílení podpory. Při první zpětné vazbě fungování celého systému na konci října 2021 se však objevily jak administrativní překážky, tak na některých školách i neochota prostředky na doučování využít. Tato zjištění musí být základem proměny podpory doučováním v roce 2022, neboť jsou na něj vyčleněny stovky milionů korun z Národního plánu obnovy.