Zpět na Události
30. června 2021

PAQ Research zveřejnil 1. report Vnímání distanční výuky žáky a poptávka podpůrných opatření rodiči z projektu Dopady pandemie covidu-19 na žáky.

Výzkum ukázal, že více než třetina (36 %) žáků 1. až 9. ročníků se během distanční výuky nestíhala naučit probíranou látku. Větší potíže s učivem lze zaznamenat u žáků s nižším vzděláním rodičů či u rodičů samoživitelů (přes 45 % z nich). 41 % žáků využívalo pro distanční výuku počítač, který sdíleli s rodiči nebo se spolužáky (35 %). Nedostatek techniky se netýkal jen dětí nižších sociálních vrstev, ale také dětí na 1. stupni, kde se s potřebou techniky pro běžnou výuku nepočítalo. Rodiče bez maturitního vzdělání výrazně častěji v doučování spoléhaly na školu. Poptává ho více než polovina z nich a souhlasila by s ním drtivá většina. Podle PAQ tedy není pravda, že by jim na vzdělávání dětí nezáleželo a případné podpůrné programy by nechtěli využívat. Takřka polovina rodičů (49 %) napříč skupinami by uvítala, pokud by se jejich děti v rámci podpůrných programů po epidemii mohly zapojit do nízkoprahových volnočasových sportovních či kulturních aktivit (nejlépe zdarma). Každý sedmý rodič by uvítal, pokud by jeho dítě mělo individuální podporu školního psychologa či jiných pracovníků v oblasti duševního zdraví.

#covid #zakladni

Zdroje

- PAQ Reseach a Kalibro – Report č. 1 z výzkumu Dopady pandemie covid-19 na žáky