Zpět na Události
7. června 2021

ČŠI vydala tematickou zprávu Distanční vzdělávání v základních uměleckých školách

Podle zjištění ČŠI nevedla distanční výuka v základních uměleckých školách k výraznějšímu předčasnému ukončování studia žáků (vzdělávání předčasně ukončilo jen zhruba o polovinu více žáků než v předchozích letech – 6,4 % vůči 4,2 %). Pravidelně se výuky účastnilo více než 95 % žáků. Slabá místa distančního vzdělávání v ZUŠ jsou podle zprávy především v podpoře učitelů řediteli (málo návštěv učitelů ve výuce) a v nízké ochotě přizpůsobit podobu hodnocení okolnostem distanční výuky.

#covid #zakladni

Zdroje

- ČŠI: tematická zpráva k ZUŠ