Zpět na Události
1. dubna 2021

Výzkumníci zveřejnili, jak hodnotí průběh distanční výuky rodiče žáků na 1. stupni ZŠ

Časopis Studia Paedagogica představil v článku výzkumníků Štecha a Smetáčkové výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči žáků na 1. stupni základních škol, ve kterém se vyjadřovali k průběhu vzdělávání v období uzavření škol v důsledku pandemie covidu-19 na jaře 2020. Dotazník mapoval vybavení rodin, časové možnosti i kompetence rodičů, průběh výuky, rodičovské praktiky při pomoci s učením a komunikace se školou. Analýza ukázala, že dvě třetiny rodičů hodnotily vzdělávání doma kladně. Téměř třetina rodičů ale uvedla negativní hodnocení, které souviselo zejména s obavami o školní úspěšnost dítěte a s pocitem znejistění vyplývajícím z komunikace se školou. Jednalo se zejména o rodiče s nižším vzděláním, kteří častěji docházeli do zaměstnání, měli nedostatek technického vybavení a vnímali své slabší kompetence pomáhat dítěti s učením.

#covid #nerovnosti #zakladni

Zdroje

- Studia Paedagogica: výsledky dotazníkového šetření
- PAQ Research: Distanční vzdělávání očima rodičů: Vývoj, bariéry, motivace a wellbeing dětí (leden 2021)

Komentář

Závěry tohoto výzkumu potvrdila i další publikovaná šetření zaměřená na rodiče – např. lednové šetření PAQ Research.