Zpět na Události
12. dubna 2021

Děti v MŠ, žáci 1. stupně ZŠ, 9. tříd a závěrečných ročníků SŠ zahájili od 12. 4. 2021 postupný návrat do škol

Dle MŠMT a Ministerstva zdravotnictví se do škol začali postupně vracet od 12. dubna 2021 děti a žáci (MŠ, 1. stupeň ZŠ, rotační výuka, žáci 9. ročníků, maturanti). Návrat žáků doprovázel požadavek pravidelného testování 2x týdně antigenními testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně u žáků a 2x týdně antigenními testy u zaměstnanců škol, kteří přicházejí do kontaktu se žáky, u ostatních zaměstnanců 1x týdně, a v případě RT-PCR testů vždy 1x týdně.

#covid #ucitele #materske #zakladni #stredni

Zdroje

- MZ: Mimořádné opatření omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 12. 4. 2021 ze dne 6. 4. 2021 (návrat dětí do MŠ a žáků 1. stupně)
- MŠMT: komplexní přehled rozvolnění od 12. 4. 2021
- EDUin: tisková zpráva ze dne 23. 3. 2021
- MZ: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení
- MZ: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců ve školách a školských zařízení

Komentář

Podle EDUinu a ředitelů škol plán návratu žáků nedával smysl především pro střední školy, neboť se již blížily termíny závěrečných zkoušek a pro část oborů SŠ bylo pokračování výuky na dálku v tomto ohledu efektivnější. Podle EDUinu měl být uplatněn odlišný přístup k žákům gymnázií a maturitních oborů SŠ s nízkým podílem praxe, kde dávají smysl především individuální konzultace a případné prezenční doučování. Naopak žáci v závěrečných ročnících odborných škol v oborech s vysokým podílem praxe – a to jak u maturitních, tak učňovských – potřebují především vykonávat odbornou praxi, což by bylo vhodné umožnit i přes letní prázdniny, stejně jako konání praktických závěrečných zkoušek. Právě zde měla být zajištěna prezenční výuka přednostně, neboť tyto obory ztratily často více než rok praxe.