Zpět na Události
15. března 2021

ČŠI vydala souhrnná zjištění mapující rok distančního vzdělávání na SŠ a ZŠ

Tematická zpráva ČŠI uvádí, že počet žáků, kteří se neúčastnili on-line distanční výuky kvůli technickým obtížím, ale spolupracovali se školou a škola jim zasílala vzdělávací podklady, se oproti roku 2020 snížil z 250 000 na 50 000. Podíl žáků, kteří se vůbec neúčastnili distančního vzdělávání, se pohybuje kolem 3 %. Zpráva dále upozorňuje na ohroženou skupinu žáků, které v účasti ve výuce nemusí bránit jen technické problémy, ale i problémy v rodinách v podobě nízké motivace ke vzdělávání a nízkého zájmu ze strany rodičů. Od jara 2020 se ve školním roce 2020/21 zvýšil počet škol, v nichž se téměř všichni žáci účastnili on-line výuky z 15 na 55 % na úplných ZŠ, z 30 % na 90 % v neúplných ZŠ, z 65 % na 80 % na gymnáziích a na maturitních SOŠ došlo k posunu z 35 % na necelých 50 %. Situace zůstala kritická především na nematuritních oborech SOŠ, kde se podíl zvýšil z 12 % na necelých 20 %. Z dat ČŠI rovněž vyplynulo, že v únoru 2021 nezahájilo on-line výuku až 150 škol.

#inkluze #covid #nerovnosti #zakladni #stredni

Zdroje

- ČŠI:Tematická zpráva – Distanční vzdělávání v základních a středních školách
- Seznam Zprávy: Ředitelům hrozilo odvolání kvůli nezahájení on-line výuky (24. 3. 2021)

Komentář

Data ČŠI potvrdila argumenty EDUinu o výraznějších dopadech uzavření škol na některé skupiny žáků – především na ty z komplikovaného rodinného prostředí, se špatnými podmínkami bydlení a obecně nízkým socioekonomickým statusem. Právě na tyto žáky musí být soustředěna systémová podpora – v podobě kvalitní pedagogické práce, doučování, školské sociální práce a terénní sociální práce s rodinou, poradenské služby, bezbariérové neformální vzdělávání atd. Ministr Plaga reagoval na počet škol, které v únoru 2021 nezahájily on-line výuku, tím, že je na místě odvolání jejich ředitelů.