Zpět na Události
10. března 2021

Další úprava maturit a závěrečných zkoušek znamenala změnu termínů a odpuštění vybraných částí ústní zkoušky v profilové části

Termín didaktických testů maturitní zkoušky byl posunut na 24. – 26. května. Žáci, kteří v rámci pracovní povinnost odpracovali minimálně 160 hodin, byli v didaktických testech automaticky hodnoceni jako „uspěl(a)". Pro hodnocení těchto žáků byly použity známky z vysvědčení za 2. pololetí v 1. až 3. ročníku a prvního pololetí ročníku posledního. Konání profilových zkoušek bylo posunuto na období od 1. června do 23. července. Stanovení konkrétního termínu bylo na řediteli školy. Praktické zkoušky mohly být v rámci doplnění praktického vyučování konány až do 27. srpna. Největším usnadněním pro žáky byla možnost nekonat profilovou část maturitní zkoušky v podobě ústních zkoušek, které spadají do společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk). Žáci, kteří zvolili tuto možnost, byli klasifikováni podle výsledku psaného didaktického testu. Neabsolvovaná profilová část nemohla znevýhodnit studenty u přijímacích zkoušek na VŠ, ale mohla být v takové situaci bonifikována.

#covid #maturity

Zdroje

- MŠMT: Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021 (březen 2021)
- Novinky.cz: Babiš navrhne úřednickou maturitu (3. 3. 2021)
- Novinky.cz: Plaga odmítl Babišův návrh na úřednickou maturitu (8. 3. 2021)
- Otevřený dopis zástupců škol předsedovi vlády Ing. Andreji Babišovi (6. 3. 2021)

Komentář

EDUin uvítal, že MŠMT posunulo termíny maturitních testů. I další změny např. v podobě odpuštění didaktických testů pro vybrané obory (zdravotnické a obory sociální práce, kde byli žáci nasazeni do boje s pandemií) šly správným směrem. Stále zde však zůstal prostor pro větší posílení odpovědnosti žáků za své vzdělávání a specializaci (např. výběr předmětů, ze kterých žáci budou maturovat atd.). Nedomyšlený návrh úřední maturity ze strany premiéra Babiše, který přišel na začátku března, vnesl do debaty o její finální podobě ještě víc nejistoty a frustrace.