Zpět na Události
28. ledna 2021

MŠMT představilo první změny maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií v roce 2021

Didaktické testy ve společné části maturitní zkoušky měly dle opatření MŠMT proběhnout v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech 3. – 5. května 2021. Nově se u didaktických testů prodloužil časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut. Dále se stanovil vybraným skupinám žáků (např. s nařízenou pracovní povinností či v karanténě apod.) náhradní termín.

#covid #maturity #stredni

Zdroje

- MŠMT: Hlavní změny maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií v roce 2021 (leden 2021)
- MŠMT: Hlavní změny maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií v roce 2021 (březen 2021)
- EDUin: tisková zpráva ze dne 19. 1. 2021
- EDUin: tisková zpráva ze dne 28. 1. 2021

Komentář

Podmínky z ledna 2021 se ještě v březnu t. r. upravily. V reakci na návrh MŠMT se v dalším období objevila iniciativa premiéra Babiše o prosazení plošného udělení úřední maturity. I v reakci na tento návrh MŠMT v březnu dále upravila podmínky ukončování středního vzdělávání. EDUin dlouhodobě kritizoval MŠMT, že včas nevyjasnil podmínky společné části maturitní zkoušky. První návrh změn v podobě maturit organizace uvítala. Naopak byly kritizovány intervence ze strany premiéra Babiše, které dodávaly žákům nejistotu v tom, jak státní maturity proběhnou. (více k tématu v události z 10. 3. 2021)