Zpět na Události
31. ledna 2021

Člověk v tísni zveřejnil závěry šetření, jak se na dálku učí sociálně znevýhodněné děti

Člověk v tísni představil výsledky dotazníkového šetření, které se zaměřilo na přístup základních a středních škol k distanční výuce sociálně znevýhodněných žáků a na podmínky, které pro učení rodiny mají. Ukazuje se, že pětina rodičů je stále bez kontaktu se školou. Více než čtvrtina dětí nerozumí probírané látce. Konkrétní zpětnou vazbu poskytuje žákům jen polovina učitelů. Čtvrtina škol nezjišťuje, zda má dítě doma počítač vhodný k on-line výuce a třetina rodičů má problém s domácí přípravou kvůli složitosti probírané látky.

Šetření organizace Člověk v tísni a dalších 15 neziskových organizací proběhlo v listopadu a prosinci 2020 mezi 801 klienty v deseti regionech ČR.

#covid #nerovnosti #zakladni #stredni

Zdroje

- Člověk v tísni: závěry dotazníkového šetření
- EDUin: tisková zpráva ze dne 2. 3. 2021
- EDUin: Opatření pro podporu žáků v důsledku výpadků výuky během pandemie Covid-19: Příklady vybraných zemí i doporučení mezinárodních organizací
- EDUin: otevřený dopis ze dne 2. 3. 2021

Komentář

EDUin dlouhodobě doporučoval, aby se opatření státu zaměřila na žáky, kteří měli během uzavření škol horší přístup ke vzdělávání. Zároveň přinášel konkrétní návrhy k řešení situace (např. metodická doporučení, doučování, zapojení neformálního vzdělávání a pedagogických fakult atd.) po návratu žáků k prezenční výuce, včetně inspirace ze zahraničí. V březnu EDUin adresoval otevřený dopis představitelům klíčových institucí správy školství a vzdělávací soustavy s výzvou k řešení nerovností vzniklých distanční výukou.