Zpět na Události
1. ledna 2021

Do škol se vrátili děti mateřských škol, žáci prvních a druhých tříd základních škol a vybrané ročníky malotřídních škol

Po vánočních prázdninách pokračovala většina žáků v distanční výuce. Prezenčně mohli školu navštěvovat například děti v MŠ, žáci 1. a 2. tříd a některé ročníky malotřídních škol. Žákům ZŠ i SŠ byly prezenčně umožněny individuální konzultace s učiteli. Rozsáhlé uzavření škol omezilo především žáky 9. tříd a maturanty v přípravě na závěrečné zkoušky. Výpadek prezenční výuky byl kritický také pro střední odborné školy a učiliště, kde nebyla možnost realizovat praktickou výuku žáků.

V tomto režimu probíhalo vzdělávání do 27. února, kdy se všechny školy kompletně uzavřely, a k postupnému otevírání došlo až 12. dubna, kdy se částečně otevřely MŠ (poslední ročník za podmínky 15 dětí na jednu skupinu), přípravné třídy a 1. stupeň ZŠ v režimu rotační výuky.

#covid #materske #zakladni #stredni

Zdroje

- MŠMT: Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince do 10. ledna 2021
- MŠMT: Informace k provozu škol od 11. do 22. ledna 2021
- MŠMT: Informace k provozu škol od 25. ledna 2021
- MŠMT: Informace k provozu škol od 1. do 14. února 2021
- MŠMT: Informace k provozu škol od 15. do 28. února 2021
- Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření

Komentář

EDUin upozorňoval na rizika dlouhodobého uzavření škol a jeho dopadu na vzdělávání žáků s odkazem na závěry zahraničních studií. Dopad uzavření škol se promítl do průměrné ztráty 3 měsíců výuky na vzdělávací výsledky žáků 5. ročníků a tento fakt potvrdily výsledky šetření z května a června 2021 zveřejněné organizacemi PAQ Research a Kalibro Projekt.