Zpět na Události
3. července 2020

Zveřejnění analýzy výsledků jednotné přijímací zkoušky

Cermat zveřejnil výsledky jednotné přijímací zkoušky, k přijímacím zkouškám na čtyřleté obory středních škol se letos přihlásilo přes 69 tisíc uchazečů, což je téměř o 4,5 tisíce více než loni. Na střední školy přicházejí populačně silné ročníky. Ročník 2007, který za dva roky nastoupí na střední školy, přinese skokově asi o 9 tisíc více žáků na střední školy. Podle MŠMT jsou kapacity maturitních oborů dostatečné, a to i u oblíbených gymnázií a lyceí. V různých krajích se naplněnost maturitních oborů pohybuje mezi 31 až 53 %, u gymnázií mezi 38 až 72 %. Daná oblast zásadně souvisí s problematikou oborové struktury středního školství, která je předmětem tematické analýzy auditu 2020.

#zakladni #stredni