Zpět na Události
5. listopadu 2020

ČŠI nabídla školám metodické konzultace k distančnímu vzdělávání

Česká školní inspekce nabídla všem ZŠ a SŠ možnost konzultovat vybraná témata související s distančním vzděláváním. Metodická podpora se týkala organizace distanční výuky, zaměření výuky a formy distančního vzdělávání, obsahových priorit distančního vzdělávání, zpětné vazby a hodnocení distančního vzdělávání, distančního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a komunikace se žáky a rodiči. Této možnosti využily stovky škol.

#covid #zakladni #stredni