Zpět na Události
15. října 2020

Platforma Vzdělávání 21 nabídla doporučení pro výuku v době pandemie

Univerzita Karlova prostřednictvím své platformy Vzdělávání 21 zpracovala analýzu současného stavu poznání o viru SARS-CoV-2 v kontextu vzdělávání. Analýza shrnuje zdravotní a epidemiologický pohled na SARS-CoV-2 v kontextu škol a vzdělávacího procesu, přináší inspiraci z několika zahraničních „Manuálů pro začátek školního roku“ a komentuje vybrané dopady zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách v ČR na jaře 2020. Platforma Vzdělávání 21 tak chtěla přispět k debatě o možnostech snižování dopadů pandemie COVID-19 a pomoci vzdělávacímu systému České republiky co nejlépe zvládnout školní rok 2020/2021.

#covid #zakladni #stredni