Zpět na Události
18. srpna 2020

Doporučení ČŠI pro školy ke školnímu roku 2020/2021

ČŠI vydala doporučení zaměřená na organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021. V nich reflektovala zkušenosti z distančního vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a podpořila školy při plošném obnovení prezenční výuky. Mezi doporučenými tématy bylo například otevření diskuze o hodnocení, soustředění na žáky s nepříznivými podmínkami k distanční výuce nebo důraz na kompetence k učení.

#covid #nerovnosti #zakladni #stredni