Zpět na Události
5. ledna 2021

MŠMT doporučuje formativní prvky hodnocení

Pro hodnocení nestandardního 1. pololetí školního roku doporučuje MŠMT učitelům zapojit prvky formativního hodnocení. Vydaný dokument popisuje priority a doporučené postupy. Ministerstvo také specifikovalo podmínky předávání pololetních vysvědčení. Je však třeba brát v úvahu, že zavádění formativního hodnocení je na škole dlouhodobý proces s vysokým podílem nezbytného dalšího vzdělávání všech učitelů a dalších formách průběžné podpory v podobě mentoringu. Ani jednoho se učitelům na přelomu roku těsně před uzavíráním prvního pololetí nedostávalo. Apel MŠMT je tak třeba brát především jako signál, kudy napřít energii při strategickém plánování rozvoje jednotlivých škol.

#covid #zakladni #stredni