Zpět na Události
23. listopadu 2020

Vzdělávání na dálku má nižší efektivitu a z výpadků učení vyplývají další rizika

Na vše upozorňují především studie ze zahraniční, které zmiňují pokles úrovně znalostí a dovedností ověřovaných v rámci plošných testování výsledků vzdělávání žáků mezi jednotlivými lety. V ČR zatím k plošnému vyhodnocení dopadů uzavření škol a distanční výuky v roce 2020 nedošlo. Dílčí výzkumy se chystají na rok 2021.

#covid #zakladni #stredni