Zpět na Události
4. listopadu 2020

ČŠI zveřejnila tematickou zprávu zaměřenou na zkušenosti žáků a učitelů základních škol s distanční výukou na jaře 2020

Dle ČŠI pro to, aby byla výuka na dálku efektivní, nestačí ovládnout práci s online nástroji. Své závěry a doporučení z inspekčního šetření, které proběhlo v prvních týdnech školního roku na 66 základních školách, a z rozhovorů s více než třemi stovkami učitelů, shrnuli inspektoři v tematické zprávě věnované zkušenostem žáků a učitelů s distanční výukou na jaře 2020. Zpráva upozorňuje na to, že řada učitelů pouze „překlopila“ svůj vyučovací styl v nezměněné podobě do online prostředí. „Navíc podstatná část online výuky byla spojena především s probíráním nového učiva, což znamenalo pro učitele, žáky i jejich rodiny poměrně vysokou zátěž a mnohdy umocňovalo jejich určitý odpor k online výuce,“ shrnují autoři v závěru tematické zprávy svá zjištění.

#covid #ucitele #zakladni