Zpět na Události
20. října 2020

Během jarního lockdownu byla třetina asistentů pedagoga v kontaktu s offline rodinami

Člověk v tísni v období jarního uzavření škol realizoval výzkum zaměřený na asistenty pedagoga. Hlavní zjištění je, že 57 % všech asistentů pedagoga (800 respodentů) se věnovalo podpoře žáků při plnění distančně zadaných úkolů a podporovalo pedagoga při přípravě výukových materiálů. Třetina se během uzavření škol věnovala žákům, kteří neměli přístup na internet. Udržovali se žáky aktivní telefonický kontakt a distribuovali do poštovních schránek potřebné výukové materiály. Po částečném návratu do škol, kdy školy zajišťovaly souběžně distanční i prezenční výuku, více než polovina asistentů pedagoga učila místo učitelů, kteří zajišťovali distanční výuku.

#inkluze #covid #zakladni