Zpět na Události
15. října 2020

Nedostatek času rodičů byl na jaře hlavním nepřítelem distanční výuky žáků 1. stupně, ukázal výzkum

Podle výsledků analýzy výzkumníků z Karlovy a Masarykovy univerzity zaměřeném na jarní období uzavření škol byli rodiče se vzděláváním v domácím prostředí v té době spíše spokojeni a měli pocit, že novou roli učitelů v zásadě zvládají. Při bližším pohledu se ale potvrdily rozdíly mezi nároky na vzdělávání dětí na 1. a 2. stupni ZŠ. Rodiče dětí na 1. stupni s dětmi pracovali mezi 40 a 60 % času, které děti věnovaly učení, což byly v průměru tři hodiny denně. Nedostatek času označilo za největší komplikaci téměř 40 % z nich – z rodičů dětí na 2. stupni si na to stěžovalo 25,8 %. Rodiče starších dětí často nechápali, co je smyslem zadávaných úkolů. Podle 20 % z nich chybělo u úkolů jasné vysvětlení učitelem nebo učitelkou, 15 % považovalo množství zadávaných úkolů za nepřiměřeně vysoké. Do výzkumu formou online dotazníku se zapojilo 9 810 respondentů.

#covid #zakladni