Zpět na Události
7. září 2020

Tři ze čtyř pedagogů považují rozdíly mezi dětmi způsobené neúčastí na distanční výuce za výrazné, zjistila ASZ

Výběrové šetření Asociace pro sociální začleňování, které proběhlo na přelomu května a června v 75 základních školách především z Ústeckého, Moravskoslezského, Libereckého a Karlovarského kraje, ukázalo velké rozdíly v zapojení žáků do distanční výuky. Z 62 základních škol jich 5 uvedlo, že bylo v pravidelném kontaktu s méně než polovinou žáků 2. stupně. Dobrou zprávou je, že 31 školám se podařilo pravidelně komunikovat s alespoň 90 procenty žáků. Z vyučování podle oslovených pedagogů nejčastěji vypadli žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí, romští žáci a žáci s odlišným mateřským jazykem. O tom, že mezi dětmi, které se během jara aktivně účastnily distanční výuky a těmi, které se jí neúčastnily, vznikly výrazné rozdíly, bylo přesvědčeno 75 % respondentů. Respondenti vyjadřovali obavu, že se ztráta návyků projeví v problémech s chováním a horšími studijními výsledky. Již šetření České školní inspekce poukázalo na to, že mezi jednotlivými školami a kraji mohou existovat velké rozdíly v období uzavření škol. Ředitelé a inspektoři odhadovali, že se mimo vzdělávání mohlo nacházet více než 10 000 žáků.

#covid #nerovnosti #ucitele #zakladni