Zpět na Události
1. září 2020

Začátek školního roku 2020/2021 za zvláštních hygienických podmínek

Od 1. září školy fungovaly za specifických hygienických podmínek a vypořádávaly se s možností návratu distanční výuky. V září platilo, že pokud je z důvodů spojených s covid-19 nepřítomno méně než 50 % dětí, škola je povinna pokračovat pouze v prezenční výuce zbylých dětí. Nad 50 % potom musí zajistit také distanční výuku. Pokud je karanténa nařízena zaměstnanci školy, může po dohodě se zaměstnavatelem buď vykonávat práci dálkově, nebo pobírat 60 % platu.

#covid #zakladni #stredni