Zpět na Události
31. srpna 2020

Pohled rodičů na cíle a obsah vzdělávání a vliv pandemie

Pohled rodičů na to, co je cílem vzdělávání, se během pandemie nezměnil - ukázala studie PAQ Research, IDEA a EDUin. Zkušenost s distanční výukou tak posílila trend, který autoři výzkumu o rodičovských názorech sledují již od roku 2009. Mezi dotazováním v dubnu a červnu 2020 přibylo rodičů, podle nichž má být cílem školní výuky především vést žáky k tomu, aby uměli pracovat s informacemi, uměli z nich vyvozovat závěry a na jejich základě vytvořit vlastní názor. Výzkumu se účastnil reprezentativní vzorek téměř 800 rodičů.

#covid #zakladni #stredni